23948sdkhjf

Anbefaler en trinnvis utvikling av Alnabru

Samferdselsdepartementet har fått utredet alternative løsninger for godsterminal i Oslofjordområdet.

Konseptvalgutredningen (KVU) Godsterminalstruktur i Oslofjordområdet har identifisert framtidige behov for kapasitet til næringstransportene. Aktuelle konsepter er utviklet for et sikkert, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk effektivt system for godstransport hvor mer av de lange transportene kan gå på sjø og bane. Ulike terminalstrukturer og arealstrategier er vurdert.

– Framtidens godstransport skal være effektiv, sikker og miljøvennlig. Før vi legger fram ny Nasjonal transportplan skal vi avklare viktige spørsmål som utredningen tar opp, sier samferdselsminister Hareide.


Kapasitetsutfordringer for gods på jernbane

KVU-en om terminalstruktur i Oslofjordområdet er utarbeidet av Samferdselsdepartementets transportvirksomheter. Den viser at det er nok terminalkapasitet i Oslofjordområdet, når en ser vei, sjø og bane i sammenheng – men kapasitetsutfordringer for gods på jernbane.

Utredningen anbefaler en trinnvis utvikling av godsterminalen på Alnabru i Oslo. Hauerseter ved Gardermoen vil være det mest aktuelle stedet for en eventuell framtidig avlastningsterminal, går det fram av KVU-en.


Transportnettet skal ses under ett

– Konseptvalgutredningen reiser store og viktige spørsmål om tiltak for godstransporten i Oslofjordområdet, særlig for jernbanetransport av gods. Før regjeringen beslutter framtidens terminalstruktur trenger vi en ekstern kvalitetssikring av utredningen, sier Hareide.

Han understreker at tiltak knyttet til terminalstrukturen i Oslofjordområdet må vurderes helhetlig:

– Transportnettet skal samlet fungere effektivt, sikkert og med minst mulig miljø- og klimakostnad. Regjeringen vil komme tilbake til tiltak for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet i Nasjonal transportplan 2022–2033 som vi legger fram til våren, sier Hareide.

Abonner på din egen utgave av Logistikk & Ledelse

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.328