23948sdkhjf

SINTEF leder stort EU-prosjekt på autonome skip

AEGIS-prosjektet skal utvikle automatiske logistikkløsninger for sjø og innenlands vannveier. Ca. 32 millioner kroner går til norske deltagere.

AEGIS-prosjektet skal utvikle automatiske logistikkløsninger for sjø og innenlands vannveier. Ca. 32 millioner kroner går til norske deltagere.

Les også: 1,4 millioner tonn gods skal overføres fra vei til sjø

Krav til grønnere transport, belastning på veisystemene og plager fra støy og støv gjør sjø- og elvetransportene interessante som alternativ til lastebil. Overføring av gods fra vei til sjø går imidlertid tregere enn ønsket både i Norge og resten av Europa.

EU-Kommisjonen støtter derfor prosjektet «Advanced, Efficient and Green Intermodal Systems» (AEGIS) med 80 millioner kroner for å vise at autonome skip og automatiserte havner kan gjøre transport på vann mye mer fleksibel og brukervennlig. AEGIS skal gjøre Europas transportsystem grønnere og mer fremtidsrettet og tilrettelegge for miljø- og nabovennlige havner, også i byene.

Mer godstransport skal over til sjø

I Norge og Europa er det et klart mål å flytte mer av langdistanse godstransport fra vei til sjø. Dessverre er lastebil både billig og enkelt å bruke, så det er vanskelig å få dette til med dagens sjøtransport. Ved å bruke en kombinasjon av større skip i hurtig linjefart og mange små tilbringerbåter skal AEGIS lage et nytt transportsystem med lite støy og utslipp og med en fleksibilitet som både kan betjene små kaier langs fjordene og i sentrum av byene. AEGIS vil også se på liknende løsninger for å knytte lasteskip direkte til innenlands vannveier i Nord-Europa. Nye løsninger for miljø- og nabovennlige havner i byene er en viktig del av prosjektet.

Hovedideen i AEGIS er full automasjon av lasthåndteringen ved omlasting fra større til små farkoster. Dette sparer transporttid for de store skipene, øker frekvens og fleksibilitet for de små tilbringerbåtene og gjør det mulig å lage nye fremtidsrettede havneløsninger også i byene. Automasjon og effektivitet er essensielt for å redusere omlastningskostnadene som i dag er et stort problem for sjøtransporten. Derfor skal forskere analysere og foreslå tekniske løsninger for tre forskjellige omlastingspunkt fra sjøgående skip til lokale distribusjonssystemer.


Forsøk i Norge

Del A av prosjektet er norsk og ledes av North Sea Container Line (NCL) i samarbeid med Trondheim Havn. Små tilbringerbåter knyttes opp mot containerskip med omlasting på terminaler ute på kysten. Små båter kan betjene destinasjoner i så vel utkantstrøk som i bynære områder, samtidig som linjeskipet sparer tid ved å slippe å gå inn i fjordene.

– AEGIS er en helt ny måte å tenke på når det gjelder sjøveis transport. Det vil gi oss muligheten til å tilby bedre tjenester til kundene våre, redusere tidsbruk og utslipp for skipene våre, sier Kenneth Johanson, Digital Manager i NCL.

Les også: Stor driftsomlegging midt under koronakrisen

Terje Meisler, Maritim sjef i Trondheim Havn, sier at prosjektet er helt i tråd med deres strategi om havneutvikling, bærekraft og økt transport av gods på sjø.

– For oss er det spesielt viktig at dette prosjektet har fokus på bruk av mindre og fleksible fartøy, digitalisering, logistikkløsninger og havneoperasjoner, sier Meisler.

Forsøk også i BeNeLux og Danmark

Del B ligger i BeNeLux området og ledes av DFDS. Det skal knytte DFDS' godsferger til elvetransport med liknende løsninger som i del A.

Del C ledes av Aalborg Havn i samarbeid med Vordingborg Havn og undersøker hvordan automatisering kan brukes for å effektivisere bynære og regionale havner og derigjennom forbedre konkurranseflaten mot vegtransport.

Kalmar og MacGregor, begge del av Cargotec, skal utvikle teknologi for lasthåndtering om bord i skip og i havner. Grieg Connect skal utvikle digitale løsninger for å støtte automatisk godstransport. Forskningspartnere er Institut fur Strukturleichtbau und Energieffiezienz i Tyskland, Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet og SINTEF Ocean.

Styrker Norges ledende posisjon

– Bevilgningen til AEGIS-prosjektet er en anerkjennelse og ytterligere styrking av Norges ledende posisjon på utvikling av autonom skipsfart. Prosjektets fokus på havneoperasjoner og lasthåndtering gjør at det kompletterer andre store norske prosjekt, for eksempel EU-prosjektet AUTOSHIP, som i hovedsak ser på skipet, uttaler Vegar Johansen, adm. direktør i SINTEF Ocean.

AEGIS

AEGIS er et treårig forsknings- og innovasjonsprosjekt med en total støtte på 7,5 millioner euro fra Horizon 2020 (Grant Agreement N°8599929).

40% av forskningsmidlene går til Norge.

SINTEF Ocean koordinerer og leder prosjektet.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.235