23948sdkhjf

Bare 13 prosent brukes til godstransport

Statistisk Sentralbyrå: 44 prosent av norske varebiler brukes mest til privat kjøring.

Bare 13 prosent av norske varebiler brukes hovedsakelig til godstransport. 43 prosent er håndverker- eller servicebiler, og resten brukes mest til privat kjøring. Bilene som brukes i næringsvirksomhet er i snitt nyere og kjører flere kilometer.

Les også: Stor driftsomlegging midt under koronakrisen

Det var i overkant av 500 000 små godsbiler – som i all hovedsak er varebiler – i Norge i 2018.

Tall fra undersøkelsen Transport med varebiler viser at disse bilene kjørte omtrent 7 340 millioner kilometer i 2018, av disse 2 540 millioner kilometer med gods. Sist gang denne undersøkelsen ble gjennomført, i 2015, var kjørelengden omtrent den samme (7 360 millioner kilometer), mens kjørte kilometer med gods har gått ned fra 2740 millioner kilometer.

Varebilene har flere bruksområder, men kan i hovedsak deles inn i varetransport (distribusjon eller linjetransport), håndverker- eller servicebil (med eller uten frakt av gods), eller som personbil.

Bilene som driver varedistribusjon kjører lengst

Varebilene kjører i snitt omtrent 14 500 km i året. Bilene som brukes til distribusjonskjøring kjører lengst, med 25 600 km i året. De står for 4 prosent av bilbestanden, men hele 8 prosent av antall kjørte kilometer. I motsatt ende finner vi bilene som brukes til privatkjøring. De kjørte bare 12 200 km i snitt, og står for 37 prosent av kjørte kilometer mot 44 prosent av varebilbestanden.

Les også: Lean med Six Sigma gir større muligheter

En stor andel av varebilene brukes som håndverker- eller servicebiler. Hvis man ser på kjørelengder er dette den mest vanlige bruken av varebiler. 47 prosent av antall kjørte kilometer er til dette formålet. Flertallet av håndverkerbilene frakter også noe gods i form av materialer, deler og komponenter til bruk i næringen.

Nyere varebiler er oftere brukt i næring. Distribusjonsbilene har en gjennomsnittsalder på under 6 år, mens bilene som brukes til privat kjøring er 10 år. De eldre bilene er oftere eid av privatpersoner, mens nyere biler i større grad er eid av foretak.

Kjører mye - lett lastet

Varebilene dekker et annet behov i godstransporten enn lastebilene. De er langt mer tallrike, og kjører samlet sett flere kilometer med gods. Tall fra Godstransport med lastebil viser at lastebilene bare kjører en fjerdedel så langt som de små godsbilene. Selv om en høy andel av varebilene ikke brukes til godstransport, har varebilene samlet sett også dobbelt så mange kjørte kilometer med last. Mengden gods som fraktes er – ikke overraskende – en annen historie. Varebilene frakter totalt 10,6 millioner tonn gods, mot over 250 millioner tonn gods fra lastebilene. Transportarbeidet (tonnkilometer) til varebilene er bare 3 prosent av transportarbeidet til lastebilene.

Mye til bygg og anlegg

Nesten halvparten av godstransporten med varebiler er produkter for bygg og anlegg, inkludert elektriker- og rørleggervarer. Av den totale godsmengden på 10,6 millioner tonn, var 42 prosent byggeprodukter. En av hovedårsakene er den store andel håndverker- og servicebiler, som i stor grad frakter byggeprodukter.

Disse bilene frakter mindre gods per bil enn distribusjon- og linjetransportbilene, men står likevel for 45 prosent av den totale godsmengden.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.187