23948sdkhjf

Full kontroll over bompengekostnadene

Selv om det er ulike meninger om bompenger kan alle være enige om at det er svært viktig å ha kontroll og oversikt over de daglige bompengekostnadene.

Mange bedrifter opplever det som svært krevende å holde oversikt over innkommende bompengekostnader og savner verktøy til å få utfakturert de faktiske kostnader videre til sine kunder.

Les også: Amazon får konkurranse fra norskutviklede løsninger

– Med ruteplanleggingsverktøyet IntelliTRACK, får du full oversikt, hevder Morten Skinnarmo, markedssjef i APX systems AS.

Etter at Fjellinjen la om sitt takstsystem tidligere i år er det ikke få variabler en transportør eller vareeier må holde orden på dersom man ønsker å ha full oversikt over påløpte bomkostnader per tur eller fakturere kunder for riktig medgått kostnad ved bompasseringer på vegstrekninger, eller i byene. Takstene beregnes ut fra en rekke variabler som; hva slags kjøretøy du benytter, når på døgnet du passerer, der det er en egen rushtidsavgift, hvor mange bommer du passerer og hvor mange du passerer innen en time samt hvor mange i løpet av en måned?

Skiller mellom planlagte og faktisk påløpte bomkostnader

– Uten et godt verktøy blir det hele veldig uoversiktlig. Noe som for de fleste bedrifter medfører tap i form av at man ikke klarer å dekke inn alle kostnader, sier Skinnarmo, som opplyser at IntelliTRACK automatisk beregner og skiller på planlagte -og faktisk påløpte bomkostnader.

IntelliTRACK beregner automatisk kjøreruter etter en rekke attributter og regler. Fordelen med systemet er selvfølgelig at når reglene og attributtene først er lagt inn, så beregnes optimale kjøreruter lynraskt.

– Det som før kunne ta en hel dag å beregne seg frem til, er med IntelliTRACK gjort på minutter. I tillegg har du full oversikt over alle biler, leveranser og status på disse i sanntid, opplyser Skinnarmo.

Fanger opp avvik

Fordi systemet er dynamisk og benytter Google Maps med kartvisning for sjåfør samt planlegger, vil systemet fange opp avvik fra planen og automatisk ta med de faktiske kostnadene i fakturagrunnlaget.

– Systemet er så finmasket at du kan få oversikt over eksakte medgåtte kostnader pr. bil pr. dag. Med dette som grunnlag, kan faktiske kostnader fordeles per kundeoppdrag, opplyser Morten Skinnarmo avslutningsvis.

Abonner på din egen utgave av Logistikk & Ledelse

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.234