23948sdkhjf

LOGMA inn i fremtiden

Styret i LOGMA har nylig avholdt årets strategiseminar, hvor agendaen settes for det neste året. Hovedinnholdet i arbeidet er som før å skape møteplasser for medlemmene, og bidra til utvikling og utveksling av erfaringer og kompetanse – en målsetning som bare blir viktigere etter som endringstakten er raskere enn noensinne.

Faget logistikk er i kontinuerlig endring. Med større grad av automatisering, ny teknologi og muligheter for integrering av forsyningskjeden utfordrer det hva logistikkbransjen, -faget og hva LOGMA tradisjonelt har jobbet med og stått for. Styret brukte derfor tid på samlingen til å diskutere og redefinere hva som skal være interesseområdet for LOGMA. Konklusjonen er at vi vil ta en bredere innfallsvinkel enn tidligere, nettopp for å fange forandringene som vi nå ser i faget, aktørene og bransjen. LOGMA skal være pådriver for utvikling, og et nettverk hvor alle interessenter i forsyningskjeden møtes. Fra å ha fokusert mye på vareeierne tenker vi for fremtiden på dette som produsenter, vareeiere, transportører og systemleverandører. Vi vil bidra til å fronte spesialistsystemene, lager- og automatiseringsløsninger, og forfølge mulighetene i å bidra til å dele beste praksis og forstå potensialet for gevinstrealisering.

Medlemmene er kjernen i LOGMA

Når folk møtes, kan erfaringsutveksling skje. LOGMA er nettverk. Derfor er medlemmene og medlemsmøtene kjernen for LOGMA. Du tenker kanskje at dette er en selvfølgelighet, men like fullt må det presiseres. Vi opplever alle hver dag krysspresset på tiden vår, og det å sette av tid til påfyll er ofte noe som kryper nedover på listen over hva man kan prioritere. Styret er derfor svært opptatt av å få til møter som er inspirerende og relevante, og gi praktiske og konkrete bidrag i en travel hverdag. Styret har fokus på at det må være verdt det.

Medlemsmøtene foregår ofte i felten, og prosesser, teknologi, kompetanse og organisering kan være tema. Nærheten til arbeidsplassene er en viktig del av fagutviklingen. Å se det, er noe annet enn å høre om det. Derfor er styret hele tiden på søk innen sine ulike nettverk av bedrifter for å finne frem til spennende case hos bedrifter som har gjort noe andre kan lære av. Ideer til medlemsmøte er hovedsak på hvert av årets styremøter, hvor da forslagene diskuteres, prioriteres og konkretiseres.

For første gang arrangerte LOGMA i år et medlemsmøte i forkant av generalforsamling, som resulterte i at flere av medlemmene deltok på generalforsamling og årsmøte. Der fikk de være med på blant annet å stemme frem nye vedtekter for LOGMA. De ble revidert siste periode, og er nå oppdatert i tråd med nye tider og nye behov.

Høstkonferansen 21.-22. oktober – vi gjentar fjorårets suksess

Endringstakten startet for alvor på strategimøtet i fjor. Da satset styret på nye medlemsaktiviteter som mer kurs og konferanseaktiviteter i tillegg til de tradisjonelle medlemsmøtene og seminarene. Den største aktiviteten var LOGMAs nye høstkonferanse innen digitalisering, logistikk og støttesystemer. Konferansen har som formål å vise og fordype seg i hva IT- og teknologiutvikling betyr for logistikkfaget. Tilbakemeldingene på konferansen var ubetinget positive og konferansen har til fulle vist at den har sin berettigelse. Den blir videreført også i år.

Digitalisering beskrives som transformasjonen fra at IT er et støtteverktøy i virksomheten til at det er en del av dens DNA. Det betyr at forretningsmodell, organisasjon og prosesser er designet mht. å utnytte dagens og morgendagens teknologi. I fjor hadde konferansen fokus på design av digitaliseringsreiser og konsekvensene av e-handel. Dette følges opp også i år, men i tillegg er teknologi, prosesseffektivitet og samspillet mellom system og prosess tema.

LOGMA satte ned en programkomite som arbeidet med programidé, hovedtemaer, foredragstitler samt foredragsholdere. Konferansen holder et meget omfattende og faglig høyt nivå og gir deltakerne en lenge ønsket nettverksmulighet. Styret er takknemlig overfor nøkkelpersonene i programkomiteen.

Faglig påfyll

En annen konsekvens av Logmas nye strategi er at det i tillegg vil være fokus på utbygging av vår kursaktivitet, hvor medlemmene til LOGMA kan fordype seg i aktuelle problemområder. For høsten vi nå er midt inne i er det helt konkret kurs i å bruke Excel for å gjøre gode logistikkanalyser, og kurs i WMS (Warehouse Management Systems). Dette representerer en type basiskunnskap LOGMAs medlemmer samt logistikkbedrifter generelt trenger kontinuerlig påfyll av.

Seminar

I år var det syvende gang LOGMA arrangerte Persson-seminar i samarbeid med BI. Persson-seminar har to hovedformål. Det ene er å skape en møteplass rundt et aktuelt tema i faget, slik at hver især kan bli inspirert av faglige nyheter så vel fra akademia og fra det utøvende næringsliv. Det andre formål er å ha et arnested for nye og gamle relasjoner, det være seg på tvers av ulike faggrupper og langs ulike målgrupper fra næringslivsledere og logistikkaktører, via professorer og forelesere, til konsulenter og ikke minst studenter. Styret er samstemte i videreføringen av seminaret. Tema for 2020 vil være Artificial Intelligence (AI) i logistikk og supply chain management, og datoen er 5. mars.

I tillegg setter vi i år opp et seminar i november hvor vi skal markere at Stein Erik Grønland fyller 70 år. Han har vært en faglig profil innen logistikk i Norge i mange år, og har jobbet med et bredt spekter av problemstillinger og bedrifter i sin karriere. Spesielt de matematiske utfordringene står hans hjerte nærmest. Vi vil benytte denne merkedagen til å få et faglig perspektiv fra en spennende kunnskapsbase og karriere. Stein Erik har vært tilknyttet BI som professor II i mange år, og har også vært styreleder i LOGMA i en periode.

Studentsamarbeid

Det er syv år siden LOGMA tok første studentmedlem inn i styret. Dette som et ledd i et sterkere faglig samarbeid med logistikkmiljøet på Handelshøyskolen BI. Kandidaten rekrutteres fra masterstudentene som tar spesialisering i Logistics, Operations and Supply Chain Management. Studentrepresentanten fungerer som en kontaktperson mellom studentmiljøet og styret i LOGMA og er en viktig kobling mot fremtidig rekruttering og fagutvikling. Grensesnittet til studentene er et område som har utviklingspotensial og står på den strategiske agendaen hos LOGMA.

Årets strategisamling var første møtepunkt for ny studentrepresentant, Eirik Velure (se egen undersak). Eirik er 26 år og kommer fra Lillehammerområdet. Han har bakgrunn fra forsvaret.

Følg med på nytt fra LOGMA

Websiden på www.logma.no er stedet for faste opplysninger om LOGMA, oversikt over planlagte arrangementer, informasjon om faglige nyheter og relevante artikler. Men det legges også til rette for at bedrifter og enkeltpersoner kan bruke det som et sted for egne innspill. Du kan opprette din egen «min side» på LOGMA, og følge med på aktiviteter og relevante saker. LOGMA er også aktiv på LinkedIn og gjennom dette sosiale mediet kan medlemmer få informasjon om aktiviteter, arrangementer, logistikkrelaterte saker og nyheter.

I tillegg skriver styremedlemmene en artikkel i hvert nummer av Logistikk & Ledelse, som denne. Der rapporteres det fra arrangementer, samt gis faglig innspill og påfyll. Styret er alltid på utkikk etter innhold til artikler, så her er det bare å ta kontakt.

Alle aktiviteter blir koordinert og administrert av LOGMAs nye partner på sekretariat tjenester – som har skiftet navn til Quality Norway i løpet av det siste året. Styret er veldig fornøyd med dette samarbeidet, og har gjennom det funnet en god plattform for å drive medlemsnettverket videre. Uten en slik administrativ kapasitet er det ikke rom for å løfte arbeidet i et slikt forum.

LOGMA har faget i sentrum

Styret består av 10 medlemmer, og alle er logistikkfaglige idealister med til sammen over 200 års erfaring i faget. Motivasjonen er at det er moro å jobbe med LOGMA, nettopp fordi faget er i sentrum. Det er spennende å få muligheten til å sette en faglig agenda og bidra til utvikling gjennom LOGMAs møteplasser sammen med våre medlemmer, bidragsytere og samarbeidspartnere. Styret håper at du gjennom denne artikkelen har fått et inntrykk av et offensivt Logma som tar fatt på neste arbeidsperiode og at det har pirret din nysgjerrighet og forventninger til LOGMAs arbeid, og i neste omgang motiverer deg til et enda større engasjement i nettverket.

---------------

5 kjappe om Eirik

– Hvorfor valgte du logistikk, operations & SCM som spesialisering i studiet?

– For meg har logistikk alltid virket veldig logisk og interessant, og jeg har virkelig erfart betydningen av fagområdet fra min periode i forsvaret. Så det å få muligheten til å kunne studere og jobbe med noe jeg føler jeg vil få nytte av uansett hvor jeg havner i fremtiden, er veldig motiverende for meg.

Jeg synes det er veldig spennende å lære om alle de ulike måtene bedrifter tilpasser seg forskjellige situasjoner for å imøtekomme et stadig skiftende marked – et marked hvor IKT og automatisering har blitt en kritisk faktor for om bedrifter klarer å konkurrere og overleve.

– Hva er drømmejobben på kort og lang sikt?

– Jeg har egentlig ikke sett meg ut noen drømmejobb enda, men har lenge hatt en sans for shipping og alt det innebærer av logistikkløsninger og -optimaliseringer. Jeg synes det virker som et spennende felt å jobbe med i fremtiden.

– Hvorfor valgte du å bli med i LOGMA?

– I dagens samfunn er det å ha et nettverk blitt et stadig større konkurransefortrinn når man skal ut og finne seg jobb. LOGMA er da med på å hjelpe meg å kunne bygge akkurat dette nettverket. I tillegg blir det mye teori på skolen, så det å kunne få komme seg ut og faktisk få sett hvordan logistikk løses i praksis er motiverende faktor.

– Hvem er ditt forbilde?

– Jeff Bezos, en mann som har klart å skape et globalt imperium av online boksalg er en stor inspirasjonskilde for meg.

– Hva gjør du på fritiden?

– Jeg er med i en løpegruppe gjennom skolen, som møtes 2-3 ganger i uka. Det store målet vi trener mot er Bergensbaneløpet. Det er en stafett mellom BI og NHH (Norges Handelshøyskole). Vi løper fra Bergen til Oslo, og ca. 100 studenter fra hver skole er med og løper over fjellet.

LOGMA

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikk-kompetanse innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er et nettverk av og for medlemsbedriftene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.

LOGMA initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.

LOGMA er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon. Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner. Alle kontaktpersonene får direkte tilsendt materiell om aktiviteter i regi av LOGMA og andre relevante arrangementer.

For nærmere opplysninger se www.logma.no.

Kontaktperson for LOGMA-sidene i Logistikk & Ledelse er Bente Flygansvær, bente.flygansvaer@bi.no

Artikkelen er en del av vårt tema om Fagartikler fra LOGMA.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.173