23948sdkhjf

Trangbodd 3PL-aktør løste plassproblemene

Telway AS i Drammen utfører omfattende 3PL-tjenester for Telenor og Canal Digital og sender daglig ut opp til 5.000 pakker med blant annet bredbåndsrutere og TV-bokser. Selskapet løste plassproblemene på lageret med et shuttleanlegg som ga tilnærmet dobbelt så mange pallplasser som et konvensjonelt reolanlegg. Virkelig fart på anlegget ble det da de skrudde ut en sikring...

Geir Garli, distriktssjef hos leverandøren Constructor Norge AS, opplyser nemlig at de to shuttlene til Telway trives best i mørke. Han legger ikke skjul på at det var enkelte innkjøringsproblemer på lageret som Telway tok bruk for snart to år siden. Den tidligere terminalen til Posten hadde godt med lys i taket, og Garli forteller at de raskt fant ut at følerne som styrer shuttlene ble påvirket av dette. Og siden det selvfølgelig ikke er behov for lys innover i et shuttleanlegg, ja så var løsningen rett og slett å få slått det av for godt.

Etter det har anlegget fungert utmerket og Warehouse Manager Ellen Rognerud i Telway AS er strålende fornøyd med løsningen.

Ny storkunde resulterte i flytting

Telway utfører en rekke ulike tredjepartslogistikk-tjenester, i all hovedsak for eieren Telenor og dets datterselskap Canal Digital. En stor del av virksomheten er konsentrert om lagring, utsendelse og returhåndtering av Telenors bredbåndsrutere og Canal Digitals TV-bokser. Men selskapet betjener også noen andre mindre kunder, og har i tillegg en stor teknisk avdeling og en annen som kun betjener Telenor Bedrift.

Canal Digital er landets største TV-distributør, og etter en anbudsrunde ble Telway selskapets nye 3PL-partner med oppstart høsten 2016. Ellen Rognerud forteller at Telway den gang hadde et alt for lite lager til å kunne betjene den nye store kunden de hadde fått, og måtte derfor raskt seg om etter nye lokaler. Valget falt altså på den tidligere terminalen til Posten på Åssiden i Drammen som var blitt avviklet i forbindelse med at Posten og Bring noen måneder tidligere var blitt samlokalisert på Lierstranda.

Lokalene – med ulike takhøyder, en sprikende mesanin og noen kontorer – var langt fra superideelle, men til gjengjeld de største de fant, som Rognerud sier. Hun forteller at de hadde veldig dårlig tid på seg og den største utfordringen var å komme frem til en lagringsløsning som kunne gi plass til flest mulig pallplasser. Flere leverandører ble forespurt, inkludert Constructor Norge.

– Sammen så vi på flere ulike lagringsalternativer, men hverken gjennomløpsreoler, pushback eller en kombinasjon av dette ville være i nærheten av det antall pallplasser et shuttleanlegg ville ha, forteller Geir Garli. Årsaken til det, forklarer han med at både gjennomløps- og pushback-reoler må ha hellende rullebaner og som på grunn av begrenset takhøyde ville ha medført tap av en reolhøyde.

Også flere av de andre leverandørene som Telway var i kontakt med kom frem til samme konklusjon, men Ellen Rognerud forteller at de valgte å gå videre med Constructor. En viktig årsak til dette var at de var leveringsdyktige innenfor den svært stramme tidsfristen.

– Da jeg kom tilbake fra ferie i juli 2016 stod det nye anlegget klart, og ble temmelig raskt fylt opp av alt som kom fra Canal Digitals tidligere 3PL-partner, i tillegg til det vi fikk fra produsentene. Det var en svært hektisk, men også effektiv periode, minnes hun.

FIFO med inn- og utlasting i bare én ende

Som mange vet er et shuttlesystem en automatisert lagringsløsning som består av transportvogner som flytter pallene inn- og utover i løpene slik at man oppnår en svært kompakt lagring.

Anlegget til Telway er organisert i to blokker i fire reolhøyder med henholdsvis 20 og 22 løp. Antall paller i dybden er enten 17 eller 20.

– Totalt har vi plass til nesten 3.000 paller her. Med alternative løsninger ville vi bare ha fått inn et sted mellom 1.400 og 1.500 på dette arealet, sier Rognerud, som konstaterer at de har fått utnyttet plassen maksimalt.

Blokkene er organisert mot hverandre med en relativt smal kjøregang i midten hvorfra all inn- og utlasting foretas. Dermed skulle en tro at Telway etterlevde LIFO (last in, first out) fremfor FIFO (first in, first out) slik de i realiteten gjør. Normalt krever FIFO-prinsippet at shuttlen opererer gjennom hele løpet og at det er inn- og utlasting på begge side av anlegget. På Åssiden ender imidlertid blokkene i en vegg og i stedet etterleves FIFO gjennom en steinhard kontroll over plasseringen av hele batcher.

I oppstarten var det flere som var med å kjøre anlegget, men nå er det bare én av Rogneruds medarbeidere som styrer denne delen av lageret. Kenneth Grangård trives godt med å kjøre den relativt nyanskaffede BT Reflex skyvemasttrucken med tiltbar førerplass som sparer nakken og som bidrar til god oversikt i høyden. Han viser oss hvordan shuttlene enkelt styres med hjelp av en fjernkontroll, og mens han frakter en pall til en av avdelingene sørger shuttlene for å hente andre slik at de står klare til henting ytterst i løpet når han er tilbake. Trucken benyttes også både til å flytte shuttlene til andre løp og til ladestasjonen når det er behov for å bytte batteri.

– I motsetning til andre shuttler på markedet som er utstyrt med to bly-/syrebatterier er de som vi tilbyr utstyrt med ett litiumbatteri. Med en vekt på bare 10,5 kilo er det enkelt å foreta batteribytte. Litiumbatteriet har dessuten en driftstid på hele ti timer. Det blir 80 prosent oppladet i løpet av bare tre timer og fullt ladet på fem timer, sier Garli. Han legger til at Constructor har hatt en langvarig relasjon med den italienske produsenten Automha og at deres Autosat-shuttler er kjent for å være veldig driftssikre. I så måte trekker han frem GC Rieber Salt i Ålesund som i snart fem år har benyttet shuttler til håndtering av sekker med salt i et svært aggressivt miljø på kaia i Ålesund.

– Kreves det mye vedlikehold fra brukeres side?

– Nei, det er svært lite, sier Rognerud. – I tillegg til å lade batteriene begrenser det seg til å holde linsen ren og litt støvtørking av hele shuttlen.

På spørsmål om pris sier hun at den selvfølgelig var høyere enn et konvensjonelt reolanlegg.

– Men for oss stod valget mellom å anskaffe et shuttleanlegg eller leie ekstra lagerplass andre steder. Det hadde blitt enda dyrere og for vår del var ekstrainvesteringen tjent inn på under ett år.

Opptil 5.000 forsendelser om dagen

Logistikkavdelingen til Telway har 13 medarbeidere som daglig pakker opptil 5.000 pakker.

– Og jeg som i min naivitet trodde at markedet for bredbåndsrutere og tv-bokser for lengst var dekket og at det kun var snakk om å betjene nye kunder, i tillegg til noen utskiftinger?

– Jo, men det er mange utskiftinger, skjønner du, sier Rognerud og ler godt. – Veldig mange. Det er borettslag som oppgraderer, i tillegg til de mange privatpersonene som ønsker TV-bokser til flere rom. Og så er det jo alltid en del kunder som alltid vil ha de nyeste boksene.

Hun tilføyer imidlertid at mellom 200 og 300 av de daglige forsendelsene bare er kabler, strømforsyning, fjernkontroller eller annet ekstra- eller erstatningsutstyr.

Arbeidsdagen til logistikkavdelingen starter med utskrifter av forsendelses- og returetiketter til dagens produksjon. For å gjøre den jobben raskest mulig benyttes det fire etikettskrivere og Rognerud opplyser at de bruker to forsendelsessystemer; Logistra og Consignor.

Alle ordrene kommer også opp på store TV-skjermer som henger høyt oppe på to vegger slik at alle kan følge med på hvordan man ligger an.

Mange av boksene produseres i Østen og nettopp det er noe av årsaken til at Telway alltid må ligge inne med en relativt høy lagerbeholdning. De legges batchvis inn i shuttleanlegget og tas deretter ut til pakking. Rognerud forteller at det er over 50 forskjellige varianter av hva som skal legges i esken før utsendelse.

– I TV-boksene er det imidlertid vanligvis bare en kabel, en brukerveiledning og et velkomstbrev. Til nye kunder inneholder forsendelsen også et programkort, og for at boksen skal fungere må disse kobles sammen. En viktig del av forsendelsen er derfor å scanne begge serienumrene og knytte dette opp mot kunden slik at det bare er plug & play når de mottar pakken fra oss.

Hun legger ikke skjul på at pakkejobbingen er belastende. TV-boksene veier fem kilo og med mange løft per dag er det et høyt fokus på HMS og ergonomi. Jobben krever høy konsentrasjon.

– Det er fort gjort å gjøre feil og derfor er systemet vårt lagt opp slik at man ikke får gå videre før scanningen av både kort og boks er bekreftet med både et lydsignal og en grønn tommel opp på skjermen, forklarer Rognerud.

Forsendelsen av Telenors bredbåndsrutere er langt enklere. Her er det ingen kort som skal kobles opp mot boksen, og i pakkene skal det kun legges i en brukerveiledning. Deretter er det bare å klistre på etikett og scanne denne.

Telway skiller mellom ordre til private og det de kaller kollektive lag som er samleforsendelser til for eksempel borettslag.

– Vi har et krav på oss om at pakker til private skal sendes ut senest dagen etter bestilling. Når det gjelder samleforsendelser er kravet tre dager, men i praksis går også disse ut samme dag, sier Rognerud. Hun legger til at disse samles på pall som blir plastet og adressert til montør, mens privatpakkene bare legges i bur.

Telway har avtale med Posten som kommer og henter to ganger om dagen. I tillegg går det en del hasteforsendelser med budbil.

Mange returer og mye ompakking

Daglig mottar Telway fire, fem bur fulle av returer fra Posten og da vi besøkte bedriften i forrige måned fortalte Ellen Rognerud at de hadde rundt 600 bokser som de ennå ikke hadde fått gjort noe med.

– Velkjent e-handelsproblematikk dette, kommenterer vi.

– Ja, det kan du si. Hvis det er snakk om returer av nye bokser er det bare å pakke om før de blir lagt inn på lager igjen. Hvis det derimot er snakk om brukte bokser som av ulike årsaker blir returnert, er det snakk om en full "refurbishing" hvor de gjennomgår en teknisk sjekk og eventuelt blir reparert eller oppgradert, i tillegg til å bli vasket og få byttet deksel hvis det er riper på dem. Deretter kan de bli sendt ut igjen som det vi kaller en serviceboks som erstatning til en som kunden har hatt feil på.

– Da jeg som Get-kunde fikk feil på boksen min fikk jeg umiddelbart tilsendt et helt nytt sett, inkludert kabler og fjernkontroll, og med beskjed om at jeg bare kunne beholde alt det gamle. Sløser også dere på den måten?

– Nei, vi vil gjerne ha det i retur. Det er ikke noe krav om dette fra vår side, men det er jo en langt mer miljøvennlig løsning. Vi legger derfor alltid med en returetikett slik at jobben blir enklest mulig og at kunden ikke behøver å betale for returen.

Lager og produksjon styres med Excelark

Etter at Ellen Rognerud har fortalt i det vide og det brede om både behovet for en knallhard kontroll over batchene på lageret og svært mange ulike pakkealternativer, er det naturlig å spørre henne om hva slags it-systemer som styrer prosessene.

– Det er rett og slett et Excelark som jeg har laget, sier hun og ler enda en gang. – Årsaken til det er at vi selv står for mye av systemoppbyggingen rundt pakkealternativene og derfor er vår egen it-ansvarlig nå i ferd med å avslutte utviklingen av et skreddersydd wms.

Vi er sikre på at det er mer rasjonelt fremfor å kjøpe et standard wms som måtte ha blitt tilpasset i svært stor skala, inkludert integrasjon med det systemet som genererer pakkealternativer. Det manuelle systemet er veldig tungvint, men fungerer helt greit så lenge jeg henger på som en hauk, sier Rognerud, som håper det nye wms-et er oppe og går før sommeren.

Når det gjelder utgående logistikk går imidlertid alt automatisk og hun kan hente ut rapporter daglig eller per uke, noe som også oversendes til Telenor.

– Bruken av RFID begynner å ta av for alvor. Er det noe også dere har vurdert?

– Foreløpig benytter vi det bare på klimanøytrale servicepakker. For alle de øvrige pakkene går det på scanning.

I tillegg til de snaue 3.000 pallplassene i shuttleanlegget har Telway ytterligere 400. En god del av disse er i det egne dedikerte området til avdelingen som betjener kundene til Telenor Bedrift som har helt andre krav. I tillegg til dette har vi selv en god del paller med brukerveiledninger, bredbåndsrutere og alt annet som i god stil er kjøpt inn "i tilfelle…"

Langs en av veggene står det noen paller med returer som skal ompakkes, og i et annet er det litt ymse lagring av pappemballasje.

– Ja, det ser litt kaotisk ut her, sier Rognerud. Selv tenker vi at dette er en langt mer "real life" enn de strømlinjeformede, nyoppsatte lagerbygningene vi som oftest besøker og hvor ingen ennå har rukket å rote til omgivelsene.

– Årsaken til at pappen står der den gjør skyldes for øvrig at pallene fra spesielt leverandørene våre i Østen er for høye til at de får plass i reolene. Mange av dem er dessuten langt større enn vanlige eur-paller, forklarer hun nærmest unnskyldende.

Unge medarbeidere

I logistikkavdelingen til Telway er det ansatt mange unge mennesker.

– Det er ikke lett å få seg jobber i dag hvis de ikke kan vise til litt arbeidserfaring, og her får de en sjanse til å starte på arbeidskarrieren sin. Vanligvis lar vi dem først prøve seg som vikarer for å se hvordan de fungerer. Hvis de oppfører seg ordentlig og møter opp når de skal, blir de som oftest fast ansatt. Telway stiller ingen krav til formell kompetanse og står selv for all nødvendig opplæring.

– Har dere noen form for jobbrotasjon?

– Nei, vi har ikke det. De repeterende jobbfunksjonene kan fort bli en belastning for både psyke og kropp, men da jeg selv foreslo en rotering fikk jeg til svar at de ikke var interessert i det. De trives godt med jobben slik den er.

Selv ble Ellen Rognlien ansatt i Telway et halvt år før flyttingen i 2016. Tidligere har hun 15 års erfaring som innkjøper/senior innkjøper i Kongsberg og fire år som innkjøpssjef i EB Elektro. Den kompetansen kommer godt med når selskapet skal kjøpe inn brukerveiledninger, pakkemateriell, fjernkontroller, pappesker og annet småmateriell.

– Jeg er heldig som har en veldig variert hverdag. Det er alltid noen utfordringer som må løses, og det er jo nettopp det som gjør jobben så spennende, avslutter den særdeles engasjerte og blide lagersjefen på Åssiden.

Abonner på Logistikk & Ledelse

Telway

Telway AS ble stiftet i 1987 under navnet Telefonselskapet AS. Selskapet ble raskt en betydelig leverandør innen tele- og datakommunikasjon, og har blant annet levert over 20.000 ISDN telefonsystemer til norske bedrifter og offentlige etater. Salg av taleløsninger ble avviklet i 2010 og året etter skiftet selskapet navn til Telway AS som er landets ledende distributør av multimedia- og bredbåndsprodukter til teleoperatører.

Selskapet tilbyr produkter (DSL, fiber, kabel-TV, mobilt bredbånd og IPTV), tredjepartslogistikk (innkjøp, varehotell, distribusjon og returhåndtering) og tekniske tjenester (konfigurasjon, oppgradering og support).

Omsetningstallene for fjoråret er ennå ikke klare, men i 2016 omsatte Telway for drøye 33 millioner kroner. Selskapet er lokalisert i Drammen, har 37 ansatte og eies 100 prosent av Telenor Networks Holding.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.08