23948sdkhjf

Vant viktig leveranse til Oslo kommune

Etter å ha vunnet en anbudsrunde i Oslo kommune skal APX systems levere et digitalt lager-, logistikk- og innkjøpssystem til blant andre Sykehjemsetaten, Helseetaten, frivillige organisasjoner og private sykehjem.

APX systems spesialiserer seg på intelligente programvareløsninger for blant annet produksjon, lagerlogistikk, transport og helsehus.

Nå har selskapet videreutviklet sitt logistikksystem sD2 logistics og den digitale innkjøpsfunksjonen med utvidet funksjonalitet, rettet mot ulike leverandører til Sykehjemsetaten i Oslo kommune. Prislappen er på nærmere 40 millioner kroner, og det nye systemet vil bidra til god flyt av både varer og data, samt bedre bruk av arbeidskraft.

Mindre papirarbeid og bedre flyt

Jan Erik Evanger, daglig leder i APX systems, forklarer hvordan den nye løsningen deres fungerer:

– Innkjøpsfunksjonen i logistikksystemet gjør at man kan foreta bestillinger direkte mot elektroniske varekataloger. Systemene til mottaker og leverandør snakker sammen, og når leverandøren sender varer til helsehusene, kan de motta dem ved å scanne strekkoder med terminaler vi utstyrer dem med. Mottaket registreres direkte mot innkjøpsordren.

Ifølge Evanger gir det nye systemet mye mindre papirarbeid enn det etaten har i dag, og gir lite rom for feil. Samtidig sørger løsningen for god flyt av varer og data, fordi færrest mulig personer er involvert i prosessen.

– Med logistikksystemet får vi lagerlagt alle varer, noe som gir oss full oversikt over datostyring. Det muliggjør også sporing, noe som er viktig av sikkerhetsmessige årsaker. Det er for eksempel viktig å kunne følge opp leveranser av mat som jo går ut på dato, men også andre varer generelt. I logistikksystemet vårt er lageret også alltid oppdatert med riktig volum, fortsetter Evanger.

Fredrik Goborg, prosjektleder og Key Account Manager, legger til at det automatisk lages et forslag til en ny bestilling når varebeholdningen kommer under et satt minimumsnivå.

– Denne kan så klart modereres, men det at den fylles ut automatisk frigir verdifull tid. De ansatte slipper mye arbeid med opprettelse og oppfølging av bestillinger, og kan dermed bry seg om kjernevirksomheten. Det letter hverdagen innen flere arbeidsområder, og vil til syvende og sist gi bedre oppfølging av omsorg og pleie, sier Goborg.

APX systems´ løsning er fullintegrert mot Sykehjemsetatens økonomisystem. Goborg presiserer at APX i utgangspunktet ikke har egne regnskapsløsninger, men at de har ordnet det slik at data til og fra sD2 logistics automatisk blir oppdatert i etatens regnskapssystem, Agresso/UBW.

– Med løsningen vår kan de alltid sørge for rett dokumentasjon og koble mottak med faktura. Det gjør at de sparer mye tid og energi, forklarer Goborg.

Mange fordeler

Vibeke M. Austria er prosjektleder i Sykehjemsetaten, avdeling for kvalitet og utvikling. Hun sier at systemet vil bidra til forenklede arbeidsoppgaver knyttet til varebestilling og -mottak og logistikkoppgaver for institusjonens ansatte. Det vil også forbedre ressursforvaltningen og redusere svinn og fryst lagerkapital ved den enkelte institusjon.

– Elektronisk lagerstyring skal bidra til at vi etterlever samkjøpsavtaler og får økt bevissthet knyttet til gunstige produktvalg, og vil forbedre institusjonens totale kostnadseffektivitet. Frigjorte ressurser blant pleiepersonalet knyttet til varebestilling og -mottak vil kunne tilbakeføres til pleierelaterte arbeidsoppgaver, sier Austria, som legger til at systemet tilpasses den enkelte institusjon etter omfang, driftsbehov, samt institusjonens behov for organisering av lagerstyring og merkantile oppgaver.

– Dette kan medføre omorganisering av driftsoppgaver og ressurser ved enkelte institusjoner, for å optimalisere gevinstuttak ved implementering, sier hun.

En fullverdig, norsk løsning

APX systems er stolte over å kunne presentere en fullverdig, norsk systemløsning, og de er glade for å bidra til å modernisere logistikken i bransjen.

– For 25 år siden bidro vi til å omforme hvordan dagligvarebransjen drev sin logistikk, den gangen gjennom utviklingen av vår elektroniske plukkløsning superDAGFINN, sier Evanger, som sier at samarbeidet gir dem gode muligheter videre.

Les også: Ferskvarehuset på Gardermoen: Europas mest automatiserte salatpakkeri

– Dette er jo en stor kontrakt, og løsningen vi har utviklet passer godt til andre store aktører. Avtalen vil absolutt bidra til god vekst for vår bedrift. Det at det er en SaaS-løsning (programvare som en tjeneste, red. anm.) gir oss også inntekter på månedlig basis, noe som gir forutsigbarhet i inntektene.

Han ser det også som en fordel at løsningen kan gi andre aktører, både private og offentlige, lavere terskel for å ta i bruk nye, elektroniske systemer. Løsningen vil være tilgjengelig for andre aktører i Oslo kommune, som Helseetaten med sine bydeler samt omsorgsboliger, storbylegevakten og Velferdsetaten.

Evanger trekker frem Oslo kommune som en foregangskommune, og forklarer at det som gjøres der gjerne betyr mye for hva slags løsninger andre kommuner benytter seg av. Kommuner som ønsker å digitalisere logistikken innenfor helsesektoren har nå et godt utgangspunkt for å gjennomføre effektivisering og digitalisering.

– I så måte kan det at vi vant dette anbudet gi APX systems et stort marked på sikt, sier Evanger.

Goborg sier at etatene og foretakene får mye igjen ved å digitalisere på den måten APX tilbyr.

– Vi snakker om besparelser i tid og kostnader, og ikke bare digitalisering for digitaliseringens skyld. Vi vil at våre løsninger skal være innovative og gjøre arbeidshverdagen lettere, og det er vi sikre på at vi får til i Oslo kommune.

Kilde: APX systems

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.234